PLPL UAUA LTLT RURU LVLV BYBY EEEE CSCS

Vyplňte formulár a predĺžte záruku na škridly značky CREATON


Ak máte výrobky z ponuky CREATON Polska – značky CREATON alebo EURONIT, kúpené po 3. januári 2016, zaregistrujte sa prostredníctvom nasledujúceho formulára s cieľom zaregistrovať oprávnenia, ktoré sú stanovené v Záručnom liste v súlade s danými podmienkami.

Registráciu môže účinne uskutočniť výhradne iba osoba, ktorá má Záručný list vystavený predajcom, od ktorého bol daný výrobok kúpený. Uistite sa, či ste od svojho predajcu dostali náležite vyplnený záručný list.

Údaje kupujúceho
Korešpondenčné údaje
Údaje budovy
Nesprávne PSČ
Musíte uviesť typ budovy
Musíte uviesť druh budovy
Podrobnosti nákupu
Nesprávne číslo faktúry, správny formát: 10 číslic, z toho prvá 3
Nesprávna hodnota, uveďte číslo
Nesprávny formát dátumu, správny formát dátumu: dd/mm/rrrr
Údaje priameho predajcu
Nesprávne PSČ
Musíte uviesť hodnotenie kvality predajcu
Údaje výrobku
Musíte uviesť typ výrobku
Musíte uviesť farbu
Musíte uviesť hodnotenie kvality výrobku
Údaje zhotoviteľa
Vyhlásenia
* - keď chcete zaslať záručný formulár, bezpodmienečne musíte potvrdiť